شنبه تا چهارشنبه8صبح تا 4 عصر
پنج شنبه8صبح تا 12ظهر